Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WAT IS BREEAM?

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van níeuwe gebouwen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel. Ten slotte is er het keurmerk BREEAM-NL Sloop.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Meer weten check de website van Dutch Green Building Council : www.breeam.nl

 

Quadrant4 en BREEAM?

Quadrant4 houdt zich bezig met het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie , een richtlijn en methodiek die naadloos aansluit bij de uitgangspunten en werkwijze van de organisatie. Binnen ons bedrijf zijn meerdere personen opgeleid tot Breeam-Expert en commisioningsmanager. Wij vervullen dan ook op meerdere projecten deze rollen en kunnen u bijstaan in elke fase van het proces. Graag stellen wij voor u een pre-passement samen en adviseren u in de mogelijkheden.

Meerdere projecten waarbij Quadrant4 betrokken is zijn bekroond met een score in de top 10 van duurzaamste gebouwen van Nederland, een prestatie waarop wij best trots zijn!

Wij zijn participant van de Dutch Green Building Council en dragen op deze wijze graag bij aan het verduurzamen van vastgoed Nederland.

Meer weten over de Dutch Green Building Council? Check de website : www.dgbc.nl

BREEAM-expert:
Wij begeleiden opdrachtgever, bouwteam of uw interne organisatie bij het proces van Breeam certificering. Hiervoor adviseren wij u in het maken van een ambitie keuze en het beoordelen van de te nemen stappen. Tevens dragen wij zorg voor het coördineren van het proces naar de betrokken teamleden en voor het opstellen van de vereiste bewijslast voor de gekozen credits.

Commissioningsmanager:
Een belangrijke rol in het Breeam proces is weggelegd voor de commissioningsmanager (credit: MAN 1). Deze rol vraagt om een pragmatische aanpak en integrale kennis van alle installatie disciplines, een rol die ons als gegoten past.
Naast het coördineren en bewaken van de gekozen installatietechnische maatregelen is er ook een directe link naar het riscobeheer binnen het project.  Wij hebben hiervoor diverse rapportages en tools ontwikkeld om de taak van commissioningsmanager met succes te vervullen.

BREEAM projectmanager:
Uw organisatie komt voor het eerst in aanraking met Breeam?
Wij adviseren u graag bij de eerste stappen en coördineren uw organisatie en overige teamleden gedurende het gehele proces. Wij stellen een pre-assessment samen en bewaken het ambitieniveau van ontwerp tot oplevering.http://quadrant4.nl/breeam/

Projecten Breeam certificering

breeam_newlogici
breeam_newlogicv
breeam_stadskantoortilburg
breeam_newlogiciii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participant_DGBC

Recognition expert nieuwbouw