Huisvestingsplannen en haalbaarheidsstudies

Denkt u na over uw huisvesting en of het mogelijk anders zou kunnen? Quadrant4 begeleidt u graag bij het opstellen van uw huisvestingsplannen met de daarbij passende haalbaarheidsstudies. Wij nemen vervolgens, samen met u, de nadere planuitwerking op ons en helpen u bij het selecteren van de architect en de andere specialisten. Advies op maat waarbij uw wensen centraal staan en kostenbeheersing vooropstaat.

Huisvestingsadvies:
Als uw huisvestingsadviseur kijken wij met u mee naar de toekomst van uw huisvesting en geven wij antwoord op uw vraagstukken. Onze aanpak is pragmatisch en – door de structuur van onze organisatie – integraal. We betrekken alle disciplines in het proces.

Binnen huisvestingsprojecten is een aantal werkwijzen cruciaal:

  • Breng structuur in het proces aan;
  • Breng in een vroeg stadium bedrijfskundige en installatietechnische kennis in;
  • Maak heldere afspraken met alle betrokken partijen over de uitgangspunten, randvoorwaarden, aanpak,¬†planning en verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Deze manier van werken is voor Quadrant4 een tweede natuur.

Daarnaast kunnen wij, indien door u gewenst, de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken volledig omarmen en implementeren in uw huisvesting.

PPS-contractvormen en contractmanagement:
 Wij hebben als bureau ruime ervaring met PPS-contractvormen en het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) en de uitvraagspecificaties die hierbij komen kijken. Ook het uitvoeren van contractmanagement is een taak die wij voor u kunnen uitvoeren. Met het project Internationale School in Eindhoven hebben wij als eerste bureau in Nederland een volledig Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO) traject van start tot en met contractmanagement gerealiseerd. Quadrant4 staat dan ook garant voor volledigheid: van idee tot realisatie en nazorg.

Referenties

De Schoenfabriek
Oisterwijk
DB Schenker
Venlo
Internationale School Eindhoven (ISE)
Bijenhotel elho
Tilburg
EDC Hollister
Roosendaal