Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Diensten

 

plannen-studiesHuisvestingsplannen en haalbaarheidsstudies

Denkt u na over uw huisvesting en of het mogelijk anders zou kunnen? Quadrant4 begeleidt u graag bij het opstellen van uw huisvestingsplannen met de daarbij passende haalbaarheidsstudies. Wij nemen vervolgens, samen met u, de nadere planuitwerking op ons en helpen u bij het selecteren van de architect en de andere specialisten. Advies op maat waarbij uw wensen centraal staan en kostenbeheersing vooropstaat.

Huisvestingsadvies:
Als uw huisvestingsadviseur kijken wij met u mee in de toekomst van uw huisvesting en geven wij antwoord op uw vraagstukken. Onze aanpak is pragmatisch en door de structuur van onze organisatie integraal over alle disciplines. Binnen huisvestingsprojecten is het van belang om in een vroeg stadium bedrijfskundige en installatietechnische kennis in te brengen, structuur in het proces aan te brengen en met de betrokken partijen afspraken te maken over uitgangspunten, randvoorwaarden, aanpak, planning en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. In onze advisering zijn wij in staat de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken volledig te omarmen en te implementeren binnen de huisvesting.

PPS-contractvormen en contractmanagement:
Wij hebben als bureau ruime ervaring met PPS-contractvormen en het opstellen van het programma van eisen en de uitvraag specificaties die hierbij komen kijken. Ook het uitvoeren van contractmanagement is een taak die wij voor u kunnen uitvoeren. Met het project Internationale School in Eindhoven hebben wij als eerste bureau in Nederland een volledig DBFMO traject van start tot en met contractmanagement gerealiseerd. Quadrant4 staat dan ook garant voor volledigheid van idee tot realisatie en nazorg.

 

bouw-projectmanagement-kleinProjectmanagement

Goed projectmanagement in de bouwwereld vraagt om vier dingen: een integrale kijk, een ‘hands on’ mentaliteit, technische knowhow en een optimale samenwerking met alle betrokken bouwpartners.
Bij Quadrant4 komen deze kwaliteiten samen. Zo maken wij van uw bouwproject een succes.

Projectmanagement:
Door de veelzijdigheid van onze projectmanagers vervullen wij op verschillende niveau’s en disciplines de rol van projectmanager. Dit is uiteenlopend van huisvestingsadviseur, procesmanager, directievoerder, bouwmanager, installatie adviseur tot facilitair coördinator. Vaak gevat in het kennis- en expertisegebied van een van onze projectmanagers of indien nodig een gecombineerde rol voor optimale inzet van gevraagde expertise. Inderdaad vandaar onze gekozen bedrijfsnaam!

 

facilitair

Facility management

Heeft uw organisatie te maken met een (tijdelijke) verhuizing of heeft uw organisatie behoefte aan facilitaire ondersteuning voor, tijdens of na een bouwproject? De medewerkers van Quadrant4 beschikken over de juiste integrale blik, technische kennis en tomeloze inzet om uw organisatie in deze fase te ondersteunen.

Facilitair coördinator:
Bij een verhuizing begeleiden wij het gehele proces van begin tot eind. Van het opstellen tot kostenramingen en de offertebeoordeling tot de daadwerkelijke verhuizing en nazorg. Wij begeleiden uw personeel en eventuele klanten in het proces en sturen verhuizer en eventuele andere leveranciers aan. Door het uit handen nemen van de daadwerkelijke aansturing en communicatie op de vloer worden u en uw organisatie ontlast. Ook losse onderdelen uit het proces kunnen door ons worden begeleid.

Facilitaire ondersteuning:
Wij ondersteunen facilitaire afdelingen op een projectmatige manier. Heeft u (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning? Wij kunnen u helpen bij zeer diverse facilitaire projecten, zoals inrichting, bewegwijzering, opzetten van een helpdesk, implementatie van uw FMIS en meer.

 

duurzaamBREEAM advies

Anno nu is het eigenlijk geen vraag of maar gewoon een vanzelfsprekendheid dat we kiezen voor verantwoord en duurzaam bouwen. Quadrant4 erkent het belang van duurzaamheid al jaren en heeft haar expertise op dit gebied ook geborgd. Rudy van de Water en Dieuwertje Bel van Quadrant4 zijn beiden BREEAM Expert nieuwbouw. Voor u de garantie dat aan alle duurzaamheideis van uw bouwproject aantoonbaar voldaan wordt. De reeds begeleide projecten zijn beloond met een ‘excellent’ of  ‘outstanding’ ontwerp- en opleveringscertificaat.

BREEAM-expert:
Wij begeleiden opdrachtgever, bouwteam of uw interne organisatie bij het proces van Breeam certificering. Hiervoor adviseren wij u in het maken van een ambitie keuze en het beoordelen van de te nemen stappen. Tevens dragen wij zorg voor het coördineren van het proces naar de betrokken teamleden en voor het opstellen van de vereiste bewijslast voor de gekozen credits.

Commissioningsmanager:
Een belangrijke rol in het Breeam proces is weggelegd voor de commissioningsmanager (credit: MAN 1). Deze rol vraagt om een pragmatische aanpak en integrale kennis van alle installatie disciplines, een rol die ons als gegoten past.
Naast het coördineren en bewaken van de gekozen installatietechnische maatregelen is er ook een directe link naar het riscobeheer binnen het project.  Wij hebben hiervoor diverse rapportages en tools ontwikkeld om de taak van commissioning met succes te vervullen.

BREEAM projectmanager:
Uw organisatie komt voor het eerst in aanraking met Breeam?
Wij adviseren u graag bij de eerste stappen en coördineren uw organisatie en overige teamleden gedurende het gehele proces. Wij stellen een pre-assessment samen en bewaken het ambitieniveau van ontwerp tot oplevering.

 

projectmanagementArchitectuur en 3D-visualisatie

Er zijn verschillende aanleidingen die vragen om een frisse blik op huisvesting. Uw huidige huisvesting past niet meer, voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving of u bent op zoek naar een andere locatie. Quadrant4 helpt u bij het in kaart brengen van uw wensen. Hierbij koppelen wij architectuur aan onze installatietechnische- en huisvestingskennis.

Onze architecten en projectleiders hebben ruime ervaring in het begeleiden en uitwerken van uw nieuwbouw- en verhuisplannen. Zij kijken met een positief kritische blik naar uw bedrijfsprocessen  en geven aan waar verbetering mogelijk is. Zij helpen bij het formuleren van uw wensen en eisen.  Een gedegen onderzoek, waarbij we onder meer schetsvoorstellen presenteren, geeft de verschillende huisvestingsscenario’s weer. Bij deze scenario’s werken we de voor- en nadelen uit, zodat u op basis hiervan de juiste keuzes kunt maken. Deze verwerken wij vervolgens in een programma van eisen met bijbehorende ontwerptekeningen.

Bouwkundige ingrepen aan het bestaande vastgoed, uitbreidingen en nieuwbouw kunnen door onze architecten en bouwkundige in huis worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op basis hiervan is een goed inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en de benodigde investeringen van de toekomstige situatie.

3D-visualisatie

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Voor veel gebruikers gaat een ontwerp echt leven als een ontwerptekening vertaald wordt in beeld. Quadrant4 zet daarom actief 3D-presentaties in. Dit kunnen statische beelden zijn, interactieve 360˚panoramabeelden, maar ook een virtuele tour door uw nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden. Zo maken we de ontwerpen zichtbaar en begrijpelijk voor alle betrokkenen. Veelal in het teken van onze eigen projecten maar ook diverse architecten weten de weg inmiddels te vinden als het gaat om de ondersteuning in het creëren en visualiseren van hun ideeën. Graag laten wij u bij ons op kantoor kennismaken met de mogelijkheden op het gebied van 3D presentaties. Digitaal kleien de nieuwe manier van presenteren!

 

domoticaDomotica

De wereld van domotica (ofwel huis- en gebouwautomatisering) ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en biedt een oneindig scala aan mogelijkheden. Voor u is het zaak uit al deze toepassingmogelijkheden dié mix van installaties te selecteren die perfect aansluit op uw huidige en toekomstige behoeften. Quadrant4 is expert op het gebied van domotica en helpt u daar graag bij. Wij zorgen ervoor dat uw huis of gebouw en de gekozen installaties optimaal geïntegreerd worden. Zo bespaart u kosten, zowel bij de aanleg als bij de exploitatie.

Domotica advies:
Als domotica adviseur begeleiden wij u in het bepalen van uw wensen en het toepassen van de mogelijkheden binnen uw bedrijfshuisvesting, campus, schoolgebouw, villa of landgoed. Onze werkwijze kenmerkt zich door het opstellen van een functionaliteitsbeschrijving en de benadering van het ontwerp vanuit een risicobeheer perspectief. Binnen de beschrijving worden alle aspecten en mogelijkheden van risicobeheer-, audio-, video-, verlichtings- en klimaatoplossingen zonder technische keuzes beschreven. Op deze wijze realiseren wij een ontwerp dat volledig op de wensen van de gebruiker is afgestemd.  Als domotica- en risicobeheer adviseur dragen wij verder zorg voor het technische ontwerp, de systeemkeuze, afstemming met system integrators en installatiebedrijven. Ook de selectieprocedure, de aanbesteding, het projectmanagement, inbedrijfstelling en het nazorg traject is voor ons vanzelfsprekend voor uw totale ontzorging.

Domotica binnen uw woonhuis, zorgcomplex of distributiecentrum is een specialisme van Quadrant4.
De combinatie van dit specialisme en onze rol als projectmanager of huisvestingsadviseur maakt ons uniek in de markt.

 

brandveiligheid-3

Brandveiligheid

De veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en uzelf staat voorop. De regelgeving rondom brandveiligheid in Nederland is echter vrij complex en veelal afhankelijk van waarvoor u de huisvesting gebruikt. Begrijpelijk dat gebruikers en beheersers deze niet tot in detail kennen. Quadrant4 is altijd op de hoogte van de nieuwste regels en vereisten. Wij kunnen deze als geen ander vertalen naar de best werkende en meest praktische oplossingen voor uw specifieke situatie.

Brandveiligheidsadviseur:
Integraal is kenmerkend in onze aanpak en toegevoegde waarde in het ontwerp en realisatie proces. Het opstellen van een programma van eisen en een actieve sturing en bewaking van het realisatie proces is de meest gevraagde rol door onze klanten. Onze dienstverlening en specialisatie richt zich dan ook voornamelijk op het procesmanagement op het gebied van integrale brandveiligheid en risicobeheer. In samenwerking met onze partners zorgen wij voor de benodigde documenten en rapporten voor  de omgevingsvergunning en certificering van de brandveiligheid systemen. Als procesmanager stemmen wij alle documenten, het ontwerp en de brandpreventieve maatregelen af met brandweer en bevoegd gezag.