Hortus Zuidpark Amsterdam

5 juni 2019

In de afgelopen maanden zijn wij druk geweest met de ontwikkeling van een masterplan voor een creatieve wijk in Ouder-Amstel: Hortus Zuidpark. In opdracht van MadeforProjects hebben wij samen met KettingHuls uit Amsterdam hard gewerkt aan het concept Hortus Zuidpark waarbij de klassieke elementen van een Hortus gecombineerd worden met de technologische mogelijkheden van het heden. We geven maximaal ruimte aan werken binnen de ring A10 in een creatieve, natuurlijke omgeving die ruimte biedt aan nieuwe ervaringen. Werken wordt hier gecombineerd met ontspanning, groen en beleving.

De doelgroep voor het plan heeft een sterke voorkeur voor  industrieel erfgoed. Om een passende oplossing te bieden hebben we samen met KettingHuls gezocht naar herkenbare industriële vormen die vervolgens binnen het complex gestapeld zijn tot een herkenbaar silhouet.

De stedelijke ruimte tussen de gebouwen is vormgegeven als ‘Ontdekstad’, een stedelijk gebied ingericht met straatjes, stegen, een plein, binnentuinen, poorten en straathoeken. Zo ontstaat steeds een nieuw gezichtsveld met afwisselende sferen, ‘een compositie van stedelijke ruimte versus gebouwmassa’.

De gebouwen bieden naast het levendige plein, de straatjes en de kade ook ruimte voor stilte en rust. In de gebouwen komen acht verschillende hortussen met ieder een eigen sfeer, grootte, indeling en type beplanting, variërend van een vlindertuin, pluktuin, rozentuin tot meditatietuin. De hortussen zijn altijd gekoppeld aan een dubbel hoge multifunctionele ruimte, een refter, een bibliotheek of een auditorium. Sommige zijn openbaar, andere alleen voor medewerkers, ‘wel zijn ze allen zichtbaar voor iedereen en dragen bij aan een beter klimaat voor de gehele buurt.’

Dit ambitieuze gebouw met 80.000 m2 ruimte in te richten voor de creatieve industrie wordt gerealiseerd aan de Spaklerweg achter Zuidpark, langs de A10 en de Duivendrechtsevaart in het Amstel Business Park in Ouder-Amstel.

We hebben met veel plezier en enthousiasme aan dit concept gewerkt en we zijn trots op het resultaat!

Kijk hier voor meer informatie over dit uitdagende project.