Het begeleiden van de verhuizing van een grote zorginstelling is complex. Naast alle bouw-, installatie- en inrichtingstechnische zaken heb je ook te maken met kwetsbare mensen (op leeftijd), met hun families en met de medewerkers van de zorginstelling.

Stichting Maasduinen is een instelling in Brabant die intra- en extramurale zorg biedt aan mensen thuis en in diverse zorginstellingen. En Maasduinen kwam voor zo’n uitdaging te staan. Omdat een van hun zorginstellingen (in Rijen) gesloopt werd, moesten de bewoners tijdelijk ondergebracht worden in de instelling in Dongen. Op de oude locatie in Rijen herrees prachtige nieuwbouw waarnaar de bewoners terug konden keren.

Wim Bruinenberg (lid Raad van Bestuur Maasduinen) en Giovanni van Keulen (Manager Facilitair Maasduinen) vertellen u graag meer over het hele proces en de constructieve samenwerking met Quadrant4.

 

“Eric de Vetten van Quadrant4 heeft de nieuwbouw in Rijen begeleid, in opdracht van woningcorporatie Leystromen”, vertelt Wim. “Zijn belangrijkste rol was structureren en coördineren, gedurende het hele bouwtraject. Maar al gauw werd duidelijk dat er, na het bouwproces, nog een berg werkzaamheden lag: van inrichting tot het optimaal begeleiden van de verhuizing van de cliënten. En let wel: we praten hier over 23 appartementen, zes groepswoningen, twee zorghotelkamers, tien kantoren en meerdere algemene ruimtes. Gelukkig konden we bij Quadrant4 ook terecht voor facilitaire dienstverlening. Dieuwertje Bel van Quadrant4 heeft de taak van verhuiscoördinator met verve op zich genomen.”

 

Verhuiscoördinatie

“Om de rol van verhuiscoördinator goed te vervullen, moet je allereerst het juiste gevoel hebben bij de problematiek die specifiek bij ons speelt”, begint Giovanni. “En dat had Dieuwertje. Van het aanpassen en bijstellen van de afspraken met (meer dan 20!) leveranciers tot het inregelen van de codesloten van de verpleegafdeling. En van de inrichting en inventaris van de groepswoningen, zorghotels, kantoren en algemene ruimtes tot het regelen van opvang voor de bewoners tijdens de verhuisdagen. Dieuwertje was de spil in het hele proces en dat heeft heel goed uitgepakt. Binnen acht weken (deels tijdens de bouwvak!) hebben de leveranciers gezorgd voor de stoffering, inrichting en elektronica in alle ruimtes.”

 

Meerwaarde door de combinatie

“Wat erg prettig was voor ons, is dat Quadrant4 zowel op gebouwtechnisch als op facilitair gebied ondersteuning bood”, aldus Giovanni. “Cruciaal, want er kwam in dit geval nogal wat bij kijken, op beide terreinen. Als je dan met mensen werkt die van beide veel afweten, schakelt het een stuk sneller. Daarbij kwam, dat Quadrant4 erg flexibel was als het om de inzet van het aantal uren van medewerkers ging: veel uren indien nodig maar ook minder uren als het even wat rustiger was. Ideaal voor ons natuurlijk.”

 

Onafhankelijke rol

Wim: “Wat mij, ten slotte, opviel was, dat Eric de Vetten tijdens het bouwproces heel scherp bleef letten op afspraken. Wie doet wat, wie betaalt het en wat zijn de gevolgen van iedere beslissing die je neemt? Hij nam echt een onafhankelijke positie in tijdens het bouwtraject, ook ten opzichte van zijn opdrachtgever. Dan durf je echt te gaan voor het beste resultaat en dit is de zorglocatie zeker ten goede gekomen.”