Interview – “voorbereiding, openheid en vasthoudendheid.”

 

De leerlingen van de Internationale School in Eindhoven (ISE) zitten misschien wel op de mooiste school van Europa. Hiervoor is de voormalige Constant Rebecque kazerne omgebouwd en aangevuld met nieuwbouw. Een publiekprivate samenwerking (PPS) ligt ten grondslag aan dit project, dat gebouwd is volgens een DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Aan Quadrant4 de taak om de belangen van de gebruikers blijvend optimaal te vertegenwoordigen naar het bouwconsortium toe.

 

Meine Stoker, voorzitter College van Bestuur van SPVOZN (Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland), licht de rol van Quadrant4 in dit bouwtraject graag nader toe.

 

“Een school ‘bouwt’ maar eens in de 40 of 50 jaar. Lastig, want dat maakt je geen bouwexpert. We hadden dus absoluut mensen nodig die een constructieve bijdrage aan dit proces konden leveren om het voor ons makkelijker te maken”, begint Stoker. “Natuurlijk waren we zelf ook heel betrokken, onder andere door zitting te nemen in diverse werkgroepen, maar Quadrant4 nam hier echt de adviserende en ondersteunende rol op zich. Ze lieten ons bijvoorbeeld abstract nadenken over hele functionele aangelegenheden, zoals een deur. Zo leerden wij op onze beurt denken in output en niet in producten. Daardoor gingen we in het proces steeds volledig uit van de behoeften van de (eind)gebruikers. Heel leerzaam en erg belangrijk.”

 

Belangenbehartiger

Quadrant4 was ook de zwaargewicht die tegenwicht bood aan het bouwconsortium. Puur om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen. En nu de exploitatie voor de komende jaren aan de orde komt, is Quadrant4 de aangewezen partij om dat in goede banen te leiden. Ze weten van de hoed en de rand, dus inwerken is absoluut niet nodig in dit geval. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij de vervolgstappen kunnen zetten die nu nodig zijn.”

 

Sterke punten

“Mijn antwoord op de vraag waar Quadrant4 echt goed in is? Allereerst in voorbereiding. Doordat zij de zaken steeds goed voorbereidden, konden wij altijd de juiste vragen stellen en de juiste antwoorden geven. Daarnaast hecht ik veel waarde aan hun openheid en vasthoudendheid. Daar maakten ze echt het verschil”, besluit Stoker.