“We waren echt een tandem”

De gemeente Tilburg, de zesde stad van het land, is in 2010 gestart met het project gemeentelijke huisvesting, tezamen met het project ontwikkeling kernwinkelgebied. Logisch, want de gemeente Tilburg bezit en huurt kantoren in het hart van de stad. Dus is de vraag: hoe kan de huisvesting van de gemeente nu een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de binnenstad? José van Aerle, directeur bij de gemeente Tilburg en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en dienstverlening, vertelt u graag meer over dit proces en de samenwerking met Quadrant4.

“De gemeentelijke huisvesting bestaat nu uit vijf stadskantoren waarvan twee in eigendom zijn van de gemeente. Deze kantoren, die midden in het centrum liggen, moeten gerenoveerd worden. Ze voldoen niet meer aan de technische vereisten en sluiten momenteel ook niet aan op de organisatorische ontwikkeling van onze gemeente”, begint José. “Ik focus me op de gebruikerskant, ofwel: hoe passen we de huisvesting optimaal aan aan de behoeften van onze organisatie? Denkt u daarbij aan de werkprocessen, ICT maar ook aan gedrag in de nieuwe kantooromgeving. Mijn collega richt zich, samen met Eric de Vetten van Quadrant4, op de ontwikkelkant, waarin de rol van de gemeentelijke huisvesting ten opzichte van het kernwinkelgebied centraal staat.”

Eric de Vetten als duizendpoot

“Ik heb eerst binnen onze eigen organisatie gekeken of er iemand was die dit proces van de gemeentelijke huisvesting – van haalbaarheidsonderzoek tot uitvoering – op zich kon nemen. Dat was niet het geval en dat zou ook niet moeten, want feitelijk hebben we hier ongeveer een keer in de 40 jaar mee te maken. Ik kende Eric de Vetten van Quadrant4 al en hij leek de aangewezen persoon om dit proces als adviseur te begeleiden. Temeer ook omdat hij de organisatie al goed kende. Het is van groot belang dat je vele takken van sport beheerst. Je moet het bestuurlijke traject van besluitvorming in de vingers hebben, het netwerk van alle stakeholders goed onderhouden en ook intern steeds de ‘handen op elkaar’ weten te krijgen. Draagvlak, daar draait het om, zeker ook omdat de politieke besluitvorming aangaande de huisvesting gevoelig ligt en veel (media)aandacht krijgt. Eric heeft deze rol tot dusverre met verve vervuld.”

Samenwerking

“We zagen elkaar elke week een half uur. Van tevoren kreeg ik van Eric een update gemaild die ik doornam. Dat leidde tot nuttige en constructieve gesprekken, ieder vanuit zijn eigen rol. Het fijne aan Eric is, dat hij je nooit verrast. Hij agendeert alles op tijd, pakte alles wat ik zei goed op en stemde dat vervolgens ook goed af met betrokkenen. Soms gebeurde het nog wel eens dat hij mensen ‘oversloeg’ maar daar heeft hij zeker van geleerd. En hij was ook wel eens wat optimistisch over hoe snel dingen konden. Hij heeft wel eens een planning bij moeten stellen”, vertelt José lachend.

“We waren echt een tandem. Het klikte gewoon en ik vond het fijn dat hij niet altijd precies deed wat ik zei of vroeg. Eric weet je goed onderbouwd tegen te spreken. Het was ook heel waardevol dat hij echt als professional en vakkundig gesprekspartner werd gezien door de burgemeester, de wethouders, het bestuur en andere direct betrokkenen.”

Resultaat

“De beslissing over hoe we de huisvesting van de gemeente Tilburg aan gaan pakken kan worden genomen. We starten met het voorbereiden van de gebouwontwikkelkant en de renovatie. Een ontwerpteam gaat daar zeer binnenkort mee aan de slag. Ik ben blij dat er nu een plan ligt waar veel draagvlak voor is en waarin ook wensen vanuit de oppositie meegenomen zijn. Eric de Vetten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proces.”

Quadrant4 in kernwoorden

“Hoe ik Quadrant4, in dit geval Eric de Vetten, zou typeren? Als vakkundig, betrokken, communicatief sterk en zeer analytisch”, besluit José.